fbpx

Dotacje do zakupu kotła na biomasę dla rolników

dotacja oze rolnictwo
Nawet do 200 000 zł mogą otrzymać rolnicy na projekty służące poprawie efektywności energetycznej zabudowań gospodarskich, w tym na zakup kotłów biomasowych.

Od 25 stycznia 2024 r. do dnia 23 lutego 2024 r. włącznie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski w ramach inwestycje w zakresie OZE i poprawy efektywności gospodarstw rolnych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Nabór ogłoszony przez ARMiR obejmuje wsparcie w formie refundacji do 65% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta.

W ramach interwencji w obszarze C wsparciu będą podlegały operacje dotyczące m.in. docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia dachu lub stropu, docieplenia podłóg, zakupu okien lub drzwi zewnętrznych, lub bram wjazdowych, zakupu kotłów na biomasę z wyłączeniem kotłów do spalania słomy czy zakupu instalacji do odzyskiwania ciepła.

Dotacha do kotła na biomasę dla gospodrstw rolnych

Dofinansowanie dla rolników na zakup kotła biomasowego

System wspracia dotyczy wyłącznie budynków gospodarstw rolnych (tj. budynki lub budowle wykorzystywane do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, takie jak budynki do przygotowania produktów rolnych do sprzedaży, budynki inwentarskie dla zwierząt gospodarskich, pieczarkarnie, chłodnie, budynki do przechowywania owoców i warzyw w tym w kontrolowanej atmosferze, magazyny oczyszczania i suszenia nasion, budynki związane z rolniczym handlem detalicznym lub sprzedażą bezpośrednią lub dostawami bezpośrednimi, szklarnie, budynki zaplecza gospodarstwa rolnego w tym budynki wielofunkcyjne służące
11 produkcji rolnej), oraz w każdym z tych budynków lub budowli zapewni redukcję wskaźnika EK o co najmniej 30% i wskaźnika EP o co najmniej 30%. 

Jesteś zainteresowany modernizacją kotłowni w Twoim gospodarstwie rolnym? Chętnie poznamy Twoje potrzeby i przygotujemy najlepsze rozwiązania technologiczne.

Zadzwoń lub napisz do nas!

Scroll to Top